učíme se v lese ...

PDC

PDC = Permaculture Design Course = Úplný kurz permakulturního designu

Úplný kurz permakulturního designu je 72 lekcí, během kterých máme možnost využit permakulturního designu v praxi, naučit se navrhnout modelový design vlastního sídla nebo sídla hostitelů kurzu, poznat svůj potenicál a najít vlastní cestu v aplikaci permakultury na vaši životní situaci.

Detail

PDC na Slunákově

IPC

IPC = Introduction to permaculture = Úvod do permakultury

Úvod do permakultury se skládá z 18 lekcí, a jeho cílem je představit permakulturu jako komplexní designérský systém, který je možné aplikovat na všechny oblasti lidského života.

Detail

Výuka

Speciální kurzy

Učitelský kurz

Učitelský kurz je speciálním kurzem pro pokročilé a budoucí lektory. Většinou se skládá ze 36 lekcí a jeho cílem je seznámit účastníky se specifickými formami a metodami permakulturního vzdělávání a sdílet znalosti a dovednosti, které budou využívat při tovrbě a výuce vlastních permakulturních nebo speciálních kurzů.

Detail

Aktuální nabídku kurzů najdete zatím v kalendáři na webu Permakultura CS

Reference z kurzu:
Na kurzu jsem se dozvěděla mnoho užitečných a zajímavých informací (přestože se v oboru již několik let víceméně pohybuji) a hlavně to bylo setkání úžasných lidí. Zvláště dobře se mi pracovalo s děvčaty naší skupiny, bylo to krásné spolutvoření. Takto nějak bych si představovala budoucí život na naší krásné Zemi. Ještě jednou moc díky :-),
Lenka, PDC v Praze 2016

Katka Horáčková / lektor

Permakulturní zahradnice, bylinářka a lektorka na volné noze . Žije permakulturou od roku 1995, zakládá zahrady a komunitní weby, sbírá divoké i kulturní plodiny, z některých vaří ajurvédské masti a nejraději uchovává osivo starých a vzácných odrůd. V současnosti koordinuje Akademii permakultury ČR.

„Nebýt součástí problému je tím nejlepším řešením. “

Detail


Eva Hauserová / lektor

Absolventka biologie na PřFUK, spisovatelka, editorka (např. Encyklopedie soběstačnosti, edice Klíč k soběstačnosti 2014-15), konzultantka malých městských přírodních zahrádek, koordinátorka spolku Permakultura (CS).

„Na permakultuře mě nejvíc oslovuje její vizionářství a holistický přístup, z nějž pramení překvapující nápady, nečekaná spojení a hravost.“

Detail


Jana Kotoučková / lektor

je absolventkou všech zahradnických škol, od učňovské až po vysokou, mezi stromy je jako doma.

Moje motto: „Udržitelnost = rozmanitost, víceúčelovost, soběstačnost.“

Detail


George Sobol / lektor

George vyrůstal v rusky mluvící rodině a dnes sídlí v Anglii, žije permakulturou od roku 1989 a má dlouholetou zkušenost s vyučováním permakultury ve střední a východní Evropě. V roce 2016 bude učit v Praze Učitelský kurz pro lektory (nejen permakultury).

Detail


Tomas Remiarz / lektor

Tomas má přes 20 let praxe v aplikovaném permakulturním designu, v praxi i s učením. Během svého života pracoval v Británii a mnoha zemích Evropy, kam ho jeho pracovní a poradenské cesty zavedly, včetně Francie, Německa, České republiky, Belgie, Holandska a celé území Británii. Tomas mluví plynně anglicky, německy a trochu česky :-). V ČR vedl PDC na Sluňákově v roce 2015 a byl součástí Summer school of permaculture na ČZU v Praze 6 na Suchdole.

Detail


Alena Suchánková / lektor

Permakulturní zahradnice, lektorka, spisovatelka, Žije s manželem ve Vodnářské zahradě v Růžďce na Valašsku, společně provozují vzdělávací prostor pro permakulturu, od roku 2006 každoročně pořádají PDC a od roku 2014 praktické kurzy permakulturního zahradničení. V roce 2014 byla koordinátorkou Akademie permakultury.

Detail


Milan Suchánek / lektor

Permakulturní designér, výtvarník, kreativec, lektor. Permakulturou se zabývá od roku 1998. Žije ve Vodnářské zahradě v Růžďce na Valašsku.

Detail


Denisa Tomášková / lektor

Pocházím ze statku, vyrostla jsem v Praze a s permakulturou jsem se setkala poprvé na přelomu tisíciletí na Moravě, kde jsem žila, opečovávala děti, dům a pole. Od roku 2006 je mou hlavní pracovní náplní zahradní a permakulturní design.

Detail


Alena Gajdušková / lektor

Zvlášť se zajímá o polozapomenuté recepty a postupy našich prababiček a soběstačnost v praxi. Jedna z hlavních autorek Encyklopedie soběstačnosti I., která právě vychází.

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“ (Seneca)

Detail

„Na kurzu jsem se dozvěděla mnoho užitečných a zajímavých informací (přestože se v oboru již několik let víceméně pohybuji) a hlavně to bylo setkání úžasných lidí. Zvláště dobře se mi pracovalo s děvčaty naší skupiny, bylo to krásné spolutvoření. Takto nějak bych si představovala budoucí život na naší krásné Zemi. Ještě jednou moc díky :-)“
Lenka, PDC v Praze 2016

O akademii permakultury

Akademie permakultury je pracovní skupinou českých a slovenských lektorů a pobočným spolkem Permakultury CS. Našim společným cílem je přinášet permakulturu mezi veřejnost a zájemcům usnadnit orientaci v tomto druhu vzdělávání, v té široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel. Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti. Nabízíme výukové programy srovatelné s těmi ve světě, připravujeme kurzy a semináře po celé republice, zveme k nám zahraniční lektory, a s nimi inspiraci ze světového permakulturního života.

Permakultura je živý, vyvíjející se systém vzdělávání, vhodný pro dobu současných změn ve společnosti.

Nejlepší cestou jak permakulturu pochopit je praktická zkušenost, a její šíření je úspěšné díky skupinovým aktivitám – kurzům, setkáváním, vzájemné inspiraci. V současné době dáváme dohromady databázi míst a lektorů v regionech, kurzů permakulturních - IPC, PDC, a některé speciální kurzy vám můžeme nabídnout už teď.

Všechny kurzy už teď najdete v KALENDÁŘI AKCÍ na naší domovské stránce, jsou označené zeleným lístkem.

Připravujeme pro vás celou řadu kurzů, na kterých se můžete naučit dovednosti, související s permakulturou, například :

 • zakládání zahrad
 • pěstování bylin a jejich zpracování
 • semenaření
 • přírodní stavění
 • jezírka a zadržování vody na pozemku
 • chov včel a zvířat
 • kosení a uchování sena
 • zpracování dřeva a tvorba ze dřeva
 • energetická soběstačnost
 • lokální ekonomika
 • komunita
 • vzdělávání
 • a mnoho dalšího...

Reference z kurzu:
Na kurzu jsem se dozvěděla mnoho užitečných a zajímavých informací (přestože se v oboru již několik let víceméně pohybuji) a hlavně to bylo setkání úžasných lidí. Zvláště dobře se mi pracovalo s děvčaty naší skupiny, bylo to krásné spolutvoření. Takto nějak bych si představovala budoucí život na naší krásné Zemi. Ještě jednou moc díky :-),
Lenka, PDC v Praze 2016

Kontakt

Provozovatel

Akademie permakultury, pobočný spolek Permakultura CS, z.s.


Poštovní adresa

Akademie permakultury
Na čihadle 55/95, 160 00 Praha
Česká republika, CZ

Elektronicky

website / facebook
info@akademiepermakultury.cz
+420.604414901