...stránka je ve výstavbě....trpělivost...

 

Akademie permakultury je pobočným spolkem Permakultury CS a pomáhá lektorům v jejich činnosti a zájemcům o vzdělávání zorientovat se v široké nabídce kurzů.

Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají  kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti.

Nabízíme jedinečné výukové programy, kurzy a semináře po celé ČR.

Zveme do České republiky zahraniční lektory, a s nimi inspiraci ze světového permakulturního života.

 

AKTUÁLNĚ ...

 

Letos proběhnou dva mezinárodní  kurzy s Tomasem Remiarzem z Británie, který byl několik let předsedou Britské permakulturní asociace a je aktivním učitelem a "stromařem". Více o těchto kurzech i lektorovi se dozvíte v kalendáři.

Do konce května 2016 platí výhodná  nabídka pro přihlášené na tyto kurzy, kteří včas pošlou zálohu účastnického poplatku.

 

 

... PDC kurz v Praze je zcela naplněn ...

pro velkou poptávku jej chystáme i v následujícím roce 2017, a to formou 5 víkendů během zimních a jarních víkendů. Více sledujte zde v kalendáři i na  www.permakulturacs.cz.

 

 

... PermaNet pořádá  ...


cyklus praktických kurzů Rok v permakulturní zahradě

PDC ve Vondářské zahradě v Růžďce na Valašsku. více info na webu www.permanet.cz

 

 

 

 

INSPIRACE - video reportáže ...