Podmínky služby

Storno podmínky - platí pro všechny kurzy.
Účast v kurzu vám zajistí zaslání zálohy. Záloha je nevratná a můžete ji převést na jiného účastníka/svého náhradníka.
Pokud za sebe nezískáte náhradu a budete se muset z kurzu odhlásit z vážných důvodů, které nám sdělíte nejpozději 3 týdny před kurzem, kurzovné vám vrátíme, ale odečteme si poplatek za administraci ve výši 500 Kč.


Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstupujícímu v platnost ode dne 25.5.2018, dále jen GDPR, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů takto:

  • Při přihlášení na kurz pro potřeby organizátorů a možnost kontaktu při zvláštních akcích pro absolventy našich kurzů (jméno, adresa, mailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, sdělte nám to písemně nebo mailem

  • Výše uvedené údaje nebudou poskytovány třetím osobám a budou sloužit pouze k výše uvedeným účelům.

Licenční podmínky

- obsah této stránky je zveřejňován v souladu s pravidly licence "Creative Commons Share Alike!" na detaily se podívejte v angličtině Creative Commons Share Alike license.

se vším respektem k autorským právům a všem autorům studijních materiálů, lze obsah svobodně sdílet k NEkomerčním účelům.
materiály můžete:

sdílet — kopírovat a dále posílat materiály v jakémkoliv formátu nebo médiu
upravovat - doplňovat, zmenšovat, a přidávat

při dodržení dohodnutých podmínek:

uvádět původ - musíte uvést odpovídajícím způsobem autora, poskytnout odkaz na tuto licenci a označit místa, kde jste dokument případně změnili.
sdílet podobné - pokud dokument upravíte, doplníte nebo přeházíte, dále ho můžete distribuovat pouze stejným způsobem a za dodržení stejných licenčních/autorských podmínek, jakým jste získali originál

Kontakt

Provozovatel

Akademie permakultury, pobočný spolek Permakultura CS, z.s.


Poštovní adresa

Akademie permakultury
Na čihadle 55/95, 160 00 Praha
Česká republika, CZ

Elektronicky

website / facebook
info@akademiepermakultury.cz
+420.604414901